سی و سه پل

 
 

معروف‌ترین پل‌های جهان؛ از سی و سه پل تا پلِ کلیسا – پوریا صنعت سرب

– ترجمه از حمید پاشایی: در طول قرن های مختلف تاریخ، انسان ها از معماری کمک گرفته اند تا فاصله بین موانع فیزیکی را پر کنند، و بتوانند عبور و مرور آسان تری داشته باشند